" Ha a szépnek és igaznak állunk a szolgálatában az a jó! " (Székely Bertalan)
 

Intézmény neve: Szadai Székely Bertalan Általános Iskola
Intézmény címe: 2111 Szada, Dózsa György út 63.
Intézményvezető neve: Greffné Kállai Tünde
Intézmény telefonszáma: 28/503-580
E-mail címe: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.
Weboldala: www.szadaiskola.hu
 
Iskolánk Gödöllőtől 5 km-re, Szadán, a település központjában található, 8 évfolyamos általános iskola. Működtetőnk és fenntartónk a Klebelsberg Központ Dunakeszi Tankerületi Központja. 
 
2013 decemberében a közös munkánk eredményeként Szada Nagyközség Önkormányzata elnyerte a Tehetségbarát Önkormányzat címet, melyre nagyon büszkék vagyunk. 2017-től „Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként” végezzük munkánkat. 
Tantestületünk szeretetteljes, nyugodt, családias légkörben végzi nevelő-oktató munkáját. Pedagógusaink rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, az ott elsajátított korszerű tanulástechnikai eljárásokat szívesen alkalmazzák a mindennapi munkájukban. 
 
Intézményi szinten, a tanítási időn túl szervezünk:
 • szakköröket, mely elősegíti a képességek kibontakoztatását, a tehetségfejlesztést
 • versenyekre való felkészítő foglalkozásokat
 • korrepetálásokat, a gyengébben teljesítő tanulóink felzárkóztatására 
 • szükség esetén fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus által végzett fejlesztő foglalkozásokat 
 • sportfoglalkozásokat
 • hagyományőrző foglalkozásokat
 • művészeti foglalkozásokat
 
Az általunk szervezett területi versenyek:
 • Területi Székely Bertalan Rajzverseny
 • Területi Kazinczy Szépkiejtési Verseny
 • Területi vers- és prózamondó verseny
 • Területi Székely-kupa
 
OKTATÁS:
Matematikából, valamint magyar nyelv és irodalomból a 7. és 8. évfolyamokon felvételi előkészítő foglalkozásokat is tartunk. 
A sikeres továbbtanulás megalapozásaként tanulóink a 7. és 8. évfolyamokon beszámolnak az elsajátított ismereteikből:
 • 7. évfolyam, tanév vége: matematika, magyar nyelv és irodalom
 • 8. évfolyam, első félév vége: matematika, magyar nyelv és irodalom
 • 8. évfolyam, tanév vége: történelem és angol nyelv
 
Az idegen nyelvi oktatás keretében a 3. évfolyamtól angol nyelvet évfolyamon oktatunk. Az 1. és 2. évfolyamokon az angol nyelvvel az alapítványunkon keresztül, szakköri keretek között, játékos formában ismerkedhetnek tanulóink.  
 
Az informatika tantárgyat a 4. évfolyamtól oktatjuk. Szakköri keretek között a felső tagozaton lehetőség nyílik a gépírás elsajátítására.
 
A mindennapos testnevelés kereteiben heti 5 testnevelés órát szervezünk. A testnevelés órákon túl kosárlabda foglalkozás és számos sporttevékenység várja tanulóinkat. Kosárcsapatunk rendszeresen szép eredményekkel tér haza a Diákolimpia és a Kobak-torna sportrendezvényeiről. Tagjai vagyunk a Bozsik-programnak, focistáink szintén szép sikerekkel öregbítik iskolánk jó hírnevét.  A Magyar Judo Szövetség támogatásával alsó tagozatosaink évente 8 alkalommal önvédelmi oktatásban részesülnek. Szintén az alsó tagozaton a testnevelés órák keretein belül heti 1 órában néptánc oktatást szervezünk. 
Az 5. és 6. évfolyamokon a testnevelés órákat 8-8 alkalommal a közeli uszodában tartjuk.  Ezek az órák nem azonosak az úszótanfolyammal, úszásoktatásra önköltséges formában, osztályszinten nyílik lehetőség.
 
A hit- és erkölcstan oktatását a bejegyzett történelmi egyházakkal közösen végezzük. A hitoktatásra való jelentkezés önkéntes. Az eddigi években római katolikus, református és baptista hitoktatást vettek igénybe tanulóink. 
 
Az 1-6. évfolyamokon napközi, a 7-8. évfolyamokon tanulószoba áll a diákok rendelkezésére.  Tanulószobánk felzárkóztatási feladatokat is ellát. 16 órától 17 óráig összevont ügyeletet működtetünk, melyet indokolt esetben vehetnek igénybe tanulóink. Színes, tartalmas programokat kínálunk az alkalmanként szervezett Klubnapközi keretein belül.
 
NEVELÉS:
Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életvitel kialakítására, az egészséges lelki és szociális kultúra megalapozására, a káros szokások prevenciójára. Osztályfőnökeink szorosan együttműködnek az iskola védőnőjével, aki az osztályfőnöki órák rendszeres látogatója. Tanulóink számára Egészségnapot, lehetőségeinkhez mérten elsősegélynyújtó órákat szervezünk. Iskolai büfénk és az étkeztetésünket ellátó Szada Nagyközség Konyhája az egészséges táplálkozás alapelveinek figyelembevételével tervezi kínálatát.
 
A környezetvédelmi nevelés keretében ismeretszerző kirándulásokat, papírgyűjtést, növényültetést szervezünk. Az iskolai környezet szépítésében tanulóink és a szülők is aktívan részt vesznek. Az egészségvédelmi és környezetvédelmi ismeretekből a Föld napján Pokrócos vetélkedőt szervezünk, amely nagy érdeklődésnek örvend tanulóink körében.
 
A hagyományok tiszteletére nevelés, az erkölcsi értékek átörökítése pedagógiai munkánk fontos része. A nemzeti megemlékezéseinken túl, tantestületünk nagy gondot fordít a szadai hagyományok megőrzésére, valamint a szadai kötődésű Székely Bertalan festőművész munkásságának és szellemiségének átörökítésére. Az ehhez szükséges ismereteket a tanórákba beépítve oktatjuk,  és a Székely Bertalan projekthéten kamatoztatjuk. Ezekben a napokban kerül sor a területi Székely Bertalan Rajzverseny megnyitójára, a Székely Kupa kosármérkőzésre és a Székely Mozaik című rendezvényünkre is, melynek keretében a legsikeresebb tanulói előadások kerülnek bemutatásra.   
Aktív résztvevői vagyunk a községi rendezvényeknek, rendszeresen készülünk műsorral a Margita Idősek Otthona lakói és a helyi Nyugdíjas Klub számára. Kiváló kapcsolatot ápolunk a helyi Tájház és a Székely Bertalan Műteremház és Galéria munkatársaival.
 
A mottóban idézett „szépnek és igaznak” a szolgálatában kiemelt helyet foglal el mindennapjaink során a művészeti nevelés. A veresegyházi Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett tagozataként iskolánkban zongora, fuvola, furulya, hegedű és szolfézs tanszak működik. A művészeti nevelést Csiribiri kórusunk, rajzszakköreink, színház- és múzeumlátogatások gazdagítják. Rendszeresen látogatjuk a szadai Székely Bertalan Művelődési Ház által szervezett kiállításokat, előadásokat.
Alkotó anyukák címmel minden évben szervezünk olyan kiállításokat, ahol pedagógusok és szülők mutathatják be képzőművészeti munkáikat.
 
A szabadidő hasznos eltöltésére színes és változatos szakköröket, programokat kínálunk. A fent említett tantárgyi szakkörökön, sportköreinken és programjainkon túl sakkszakkörünk már az alsó tagozattól segíti tanulóink gondolkodásának, koncentráló képességének fejlődését.
 
Diákjaink nyitottak, szívesen vállalnak szervezői feladatokat is. Diákönkormányzatunk szervezésében valósul meg például a Pokrócos vetélkedő, a Ki, miben tudós?  vetélkedő,  az éves Diákfórum. A legkiválóbbak tanév végén felülhetnek az Aranybuszra, és részt vehetnek az egy napos jutalomkiránduláson.
 
Intézményünk Szülői Munkaközössége aktív szerepet vállal iskolánk életében. Tevékenységeiket az iskola feladattervéhez igazodó munkaterv alapján végzik. Kiemelt szerepet vállalnak a Jótékonysági est szervezésében, amelynek bevételével iskolánk alapítványát támogatják.
 
Amire büszkék vagyunk:
 • Tanulóink 90%-a gimnáziumban vagy szakközépiskolában folytatja tanulmányait.
 • Diákjaink szép eredményeket érnek el a területi, megyei és országos tanulmányi és sportversenyeken.
 • Diákönkormányzatunk együttműködő és aktív szervezője a mindennapjainknak.
 • Kiváló kapcsolatot ápolunk a szülőkkel és a környező intézményekkel.
 
 
iskolalogo

Esemény naptár

Július 2018
V H K Sz Cs P Szo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
csengetési rend